Regulamin Serwisu Escort-Roksa.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Escort-Roksa.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Warunki korzystania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.
 2. Zabronione jest umieszczanie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, dyskryminującym czy naruszającym prawa osób trzecich.

§3 Odpowiedzialność

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających prawo lub niniejszy regulamin.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i należą do Właściciela Serwisu lub zostały użyte na podstawie odpowiednich licencji.
 2. Kopiowanie, modyfikacja i rozpowszechnianie tych treści w sposób niezgodny z prawem jest zabronione.

§5 Reklamacje i kontakt

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Ogłoszenie pochodzi ze strony naszej partnera. Załóż konto aby łatwo kontaktować się z kobietami.
Konto założysz w 16 sekund

Twoje dane są szyfrowane, zapewniamy poufność i bezpieczeństwo